Prestashop Internal Server Error – błąd jqXHR podczas aktualizacji

Często podczas aktualizacji pojawia się błąd jqXHR, który może być spowodowany problemem z MultiViews przedstawiamy jeden z możliwych sposobów na rozwiązanie tego problemu.

Dokładny błąd najczęściej brzmi:

[php]

Ajax / Server Error for action download] textStatus: "error " errorThrown:" " jqXHR

[/php]

Można spróbować rozwiązać problem w następujący sposób:

  1. Pobrać nową paczkę z PrestaShop i skopiować do Backoffice/autoupgrade/latest/
  2. Cofnąć się do /Backoffice/autoupgrade/latest/admin/ i skopiować plik .htaccess który tam znajdziemy
  3. Następnie otworzyć .htaccess i edytować, należy znaleźć tą linijkę i ją zakomentować używając “#”.

[php]

<IfModule mod_negotiation.c>
Options -MultiViews
</IfModule>

[/php]

 

[php]

#<IfModule mod_negotiation.c>
#Options -MultiViews
#</IfModule>

[/php]

Po czym wgrywamy plik na serwer i jeszcze raz próbujemy dokonać aktualizacji. Warto również jeżeli nie działa wyłączyć modsecurity w panelu prestashop w razie gdyby był zbyt mocno czuły jak również sprawdzić ustawienia folderów.

 

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

There is no form with title: "SEOWP: MailChimp Subscribe Form – Vertical". Select a new form title if you rename it.

Więcej porad

Sprawdź wszystko

Leave a Comment